Meteen naar de content

Zelf je kelder waterdicht maken

Kun je als doe-het-zelver je kelder zelf waterdicht maken? Dat is goed mogelijk met de juiste hulpmiddelen en we leggen in deze blog uit wat de mogelijkheden zijn. Maar laten we eerst even kijken naar de veelvoorkomende vochtproblemen in kelders en de oorzaken van wateroverlast onder in uw huis of bedrijfspand.

Kelderlekkage door grondwater

Nederland ligt laag. Grote delen liggen onder NAP niveau en als onze dijken er niet waren, zou een groot deel van onze huizen en bedrijven letterlijk in het water staan. Dit betekent ook dat op veel plaatsen het grondwater erg hoog staat en dat onze kelders soms letterlijk in het grondwater zijn geplaatst. Bij de aanleg is dan ook vaak bronbemaling nodig, waarbij de bouwput voor de kelder tijdens de bouwwerkzaamheden wordt leeggepompt.

Als de kelder eenmaal is gebouwd, staat hij daarna natuurlijk nog steeds in het grondwater. De kelder moet dan ook volledig waterdicht worden gemaakt om te voorkomen dat u binnenkort alsnog met natte voeten staat.

Vochtproblemen in uw kelder, intrekkend en optrekkend vocht

Maar ook als uw kelder niet direct in het grondwater staat, is het natuurlijk bij uitstek een ruimte waarin vochtpreventie belangrijk is. Het regenwater dat langs de gevel naar beneden loopt en in de bodem terechtkomt, kan vervolgens via iedere kier de kelder binnenlopen. En ook al loopt u in dat geval – anders dan bij een hoge grondwaterstand – niet gelijk het risico dat uw hele kelder vol water stroomt, de lekkage is toch slecht voor het huis en uw gezondheid. Slecht voor het huis omdat het vocht de wand- en vloerbedekking aantast en uiteindelijk zelfs de constructie. Slecht voor uw gezondheid omdat het vocht schimmels, algen en ongedierte aantrekt. Het binnendringen van vocht in uw kelder zult u dus willen voorkomen.

Permacon maakt beton waterdicht en stopt optrekkendvocht.

Betonblokken en betonvloer verzadigt met vocht. Permacon voorkomt optrekkend vocht met twee simpele behandelingen. .

Vochtpreventie maatregel nr.1: dicht de naden in uw kelder

Een belangrijke maatregel om kelderlekkage te voorkomen, is zorgen dat de naden in uw kelder waterdicht zijn en blijven. Zo bevatten kelders zogeheten kimnaden tussen de vloeren, het plafond en de wanden. Die kimnaden moeten bij de bouw goed worden afgedicht, maar omdat bij deze naden nogal eens krimp optreedt, kan het nodig zijn ze later nogmaals te controleren. Hetzelfde geldt voor dilatatievoegen. Die worden aangebracht om te voorkomen dat bij grote betonoppervlakken scheurvorming optreedt, maar hebben als nadeel dat ze ook zelf soms kunnen gaan lekken. Tenslotte vinden we in veel kelders nog doorvoergaten voor bijvoorbeeld elektriciteitsleidingen, water en gas. Ook daar kan lekkage optreden als de afdichting niet in orde is.

Vochtpreventie maatregel nr.2: Maak het beton waterdicht

Maar ook als alle naden van uw kelder keurig zijn afgedicht, kan er nog lekkage optreden. Uiteraard als er scheurtjes in de muren zijn ontstaan, maar ook zonder scheuren kan beton water doorlaten. Beton wordt gemaakt uit cement, zand en grind. Het eindproduct is bijzonder sterk, maar zeker niet 100% waterdicht. In het beton zitten poriën en water kan door die poriën naar binnen trekken. Onder invloed van het water kunnen ook grotere scheurtjes en scheuren in het beton ontstaan, zeker in vorstperiodes als het water in de poriën bevriest. De combinatie van poriën en scheurtjes zorgen ervoor dat een betonnen keldermuur of keldervloer kan gaan lekken.

Gelukkig is hier een effectieve maatregel voor. Permacon maakt beton volledig waterdicht en zorgt ervoor dat het water uw kelder niet kan binnenkomen. U voorkomt lekkage in uw kelder, maar ook de aantasting van het beton en ongewenste schimmelvorming.

Permacon maakt beton vloeistofdicht.

Zeer hardnekkig optrekken vocht kan gestopt worden met Permacon.

Uw keldervloer en kelderwand waterdicht maken met Permacon

Hoe werkt Permacon tegen vochtdoorslag in beton? Permacon vormt een barrière in de poriën en haarscheurtjes van het beton. Eventuele grotere scheuren moet u eerst met reparatiemortel wegwerken. In het gehele vochtwisselingsgebied van het beton – dat is een laag van wel twee centimeter dik, gerekend vanaf het oppervlak – komt permacon op de plaatsen waar normaal water in kan trekken. Water is beweeglijk en trekt zover mogelijk de muren of vloeren in en komt er uiteindelijk doorheen. Permacon zet zich juist vast en zorgt voor een onverplaatsbare en ondoordringbare barrière. Bovendien bindt Permacon schadelijke stoffen in het beton zelf, zoals chloriden, sulfaten en andere verontreinigingen.

Als doe-het-zelver kunt u het zeer milieuvriendelijke Permacon eenvoudig zelf aanbrengen op uw kelderwanden en keldervloeren. Het kan worden verneveld met een lage druk spuit, maar bij kleinere oppervlakten kunt u ook een kwast gebruiken. In een oogwenk heeft u uw betonnen keldervloer en bakstenen keldermuren volledig waterdicht gemaakt. Want vocht in uw kelder, dat wilt u hoe dan ook voorkomen.

Terug naar blog