Disclaimer

1. Ecoform Europe besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Ecoform Europe wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand door onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website verkregen informatie. Ecoform Europe behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op haar website te wijzigen

2. Ecoform Europe behoudt zich het recht voor om orders die via haar website zijn binnengekomen te weigeren. In zo’n geval betaalt Ecoform Europe het aankoopbedrag inclusief verzendkosten uiteraard terug, indien dit reeds betaald is. Van dit recht maakt Ecoform Europe bijvoorbeeld gebruik als artikelen verkeerd geprijsd zijn of als door een software storing een verkeerd bedrag wordt afgerekend.

3. De website van Ecoform Europe is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na haar schriftelijke toestemming en/of uitgever van deze website en na duidelijke bronvermelding.