Zastrzeżenie

1. Firma Ecoform Europe zwraca szczególną uwagę na rzetelność i aktualność wszystkich danych na swojej stronie internetowej. Niemniej jednak możliwe jest wystąpienie pewnych niedokładności czy brak pewnych informacji. Firma Ecoform Europe odrzuca każdą formę odpowiedzialności za braki i nieścisłości w informacjach zgromadzonych na, lub za pośrednictwem tej strony internetowej. Firma Ecoform Europe zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości informacji na stronie internetowej.

2. Firma Ecoform Europe zastrzega sobie prawo do odmowy zleceń otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku, gdy wysyłka została opłacona przez klienta, firma Ecoform Europe zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu wysyłki. Firma Ecoform Europe stosuje to prawo w przypadku nieprawidłowego wycenienia artykułów lub nieprawidłowego rozliczenia w wyniku i z winy usterki oprogramowania.

3. Strona internetowa firmy Ecoform Europe jest chroniona prawem autorskim. Korzystanie z danych, obrazów, skryptów i / lub plików jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy i / lub wydawcy tej strony internetowej oraz pod warunkiem podania źródła.