Oświadczenie o Prywatności

Dane klientów

Firma Ecoform Europe szanuje prywatność wszystkich osób odwiedzających jej stronę internetową i zapewnia, że ​​poufnie obchodzi się z danymi klientów. Niniejsze oświadczenie o prywatności odnosi się do tej strony internetowej i reguluje gromadzenie i wykorzystanie danych. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie zasad, na jakich obchodzimy się z danymi, jak opisane w regułach oświadczenia o prywatności. Dane klientów są przechowywane na serwerze i są zabezpieczone przez wybrane poprzez użytkowników nazwy login i hasła. Jesteśmy odpowiedzialni za przechowywanie tego hasła w tajemnicy. Firma Ecoform Europe robi wszystko, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do informacji. Firma Ecoform Europe nie przechowuje danych kart kredytowych na swoim serwerze.

Klient ma nieustające prawo do dostępu do swoich danych i / lub ich zmiany. Można to zrobić po zalogowaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie firmie Ecoform Europe prawidłowych danych.

Użycie danych klienta

Pracownicy firmy Ecoform Europe i osoby trzecie, współpracujące z firmą Ecoform Europe, zobowiązani są do przestrzegania zasad poufności danych klienta. Firma Ecoform Europe zbiera i wykorzystuje dane klienta w celu przyspieszenia oraz ułatwienia realizacji zleceń i świadczenia wymaganych usług. Firma Ecoform Europe używa danych klienta w celu dostarczania klientom bieżących informacji o swojej działalności i produktach oraz przy prowadzeniu strony internetowej. Poza wyżej wymienionymi, firma Ecoform Europe będzie wykorzystywać te informacje tylko za zgodą klienta. Państwa dane nie zostaną udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub jest obowiązujące na podstawie ustaw prawnych.

Użycie plików cookie

Firma Ecoform Europe używa pliki cookies. Ma to na celu rozpoznawanie klientów podczas ich następnej wizyty na stronie firmy. Cookies to małe fragmenty informacji, które są automatycznie zapisywane na twardym dysku komputerów osób odwiedzających strony i wysłane z powrotem do systemu firmy EcoForn, przy ponownym wyszukaniu adresu na stronie internetowej firmy Ecoform Europe. Pliki cookies pozwalają firmie Ecoform Europe na zbieranie informacji na temat korzystania z jej usług, oraz przyczyniają się do poprawy i do dostosowania zakresu i charakteru informacji do potrzeb osób odwiedzających. Nasze pliki cookies dostarczają informacji związanych z osobistą identyfikacją. Pliki Cookie zapewniają łatwość obsługi np. to, że odwiedzając stronę internetową firmy Ecoform Europe ​​klient nie musi ponownie wprowadzić swoich danych osobistych.

Dziennik danych

Informacje, które zostają wybrane na stronie internetowej firmy Ecoform Europe będą zakodowane w dzienniku danych firmy Ecoform Europe. Dane, zawarte w dzienniku, wykorzystywane są głównie do celów statystycznych oraz w celu poprawy strony internetowej.

Pytania dotyczące naszego oświadczenia o prywatności, prosimy skierować za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez support@Ecoform Europeeurope.com. Najnowsze informacje, o ewentualnych zmianach w naszym oświadczeniu o prywatności znajdują się na niniejszej stronie.